Lepingute käsiraamat

10.5.3. Poolte üldine 
vastutus YSE 1998 alusel

YSE 1998 lähtub poolte vastutuse määramisel üldtuntud põhimõttest, et lepingupool vastutab kõikide töövõtukohustuste lepingukohase täitmise eest. Ehitaja vastutab selle eest, et lepingu objekt ning võimalikud muudatus- ja lisatööd on kooskõlas lepingutingimustega. Lähtutakse eeldusest, et ehitustöid tegev töövõtja on eriala spetsialist, kes suudab tõlgendada lepingu­dokumentide andmeid. Kui ehitaja avastab lepingu­dokumentides puudusi, peab ta vastutusest vabanemiseks tegema tellijale asjakoh...