Lepingute käsiraamat

10.5.5. Poolte õigused 
ja kohustused YSE 1998 alusel

Töö eest tasumine

Pooled lepivad töövõtulepingus kokku töövõtu hinnas ja tasumise tingimustes. Lepingus märgitakse hind nii ilma käibemaksuta kui ka arvestatud käibemaksuga. Tasumistingimustes ja näiteks tööde etappide maksegraafiku kokkuleppe puudumise korral on töövõtjal õigus pärast tööde osalist tegemist nõuda töövõtu hinna osalist tasumist proportsioonis töövõtu kogumaksumusega.

Töövõtu hinna viimane osamakse tasutakse lepingus märgitud tähtaja ja tingimuste ...