Lepingute käsiraamat

4.4.8.3. Pikaajalise üürilepingu ülesütlemine

Lepingupool (üürnik või üürileandja) võib üles öelda enam kui 30 aastaks sõlmitud üürilepingu pärast 30 aasta möödumist VÕS-i §-s 312 sätestatud täht­aega järgides. (VÕS § 318 lg 1)

Asja või selle osa väljaüürimine takistab omanikul selle kasutamist, seetõttu võib nii pikka lepingut pidada omaniku jaoks äärmiselt koormavaks. Kui enam kui 30 aastaks sõlmitud üürilepingus puuduvad ka sätted üüri tõstmise kohta, võib leping osutuda omaniku jaoks maj...