Lepingute käsiraamat

9.4.1.2. Patsiendi teavitamine

Patsiendi teavitamine on tervishoiuteenuse osutamise lepingu keskne mõiste ja paljuski seda lepingutüüpi määratlev kohustus. Patsient on tervishoiuteenuse osutamise lepingu täieõiguslik lepingupool ning võrdne partner. Sellega on tänapäevane õigus loobunud varasemast arhailisest käsitlusest, mille järgi patsient on vaid tervishoiuteenuse objekt.

Objekti staatuses patsiendile osutatakse küll loomulikult tervishoiuteenust, kuid see toimub arsti enda parima äranägemise kohaselt ilma, e...