Lepingute käsiraamat

5.1.4. Ostueesõigus osa võõrandamisel

Ostueesõiguse teostamisel sõlmivad ostuees­õigusega isik ja müüja müügilepingu samadel tingimustel, milles müüja ostjaga kokku leppis (VÕS § 244 lg 1).

Ostueesõigusega isik võib ostueesõiguse teostada, kui müüja on sõlminud ostjaga müügilepingu (VÕS § 244 lg 3). Isikul, kes ei ole müügilepingu pool, on seadusest või tehingust tulenev õigus nõuda müüjalt müüdava eseme võõrandamist talle algse ostjaga kokkulepitud tingimustel.