Lepingute käsiraamat

6.1.3. Ostueesõigus

Ostueesõiguse ja selle teostamise korral kohaldatakse peale äriseadustiku (ÄS) ka võlaõigusseaduse sätteid ostueesõiguse kohta.

Ostueesõigus annab õigustatud isikule võimaluse omandada need aktsiad, mille puhul ostueesõigus kehtib. Ostueesõiguse korral on õigussuhetes üldiselt kolm osalist: ostueesõigust teostav isik, aktsiate müüja ja aktsiate ostja.

Aktsiate võõrandamisel kolmandatele isikutele võib põhikirjaga määrata teiste aktsionäride ostueesõ...