Lepingute käsiraamat

5.1.5. Osaühingu osade müügilepingust taganemine

Taganemise mõiste

Nagu kõigi müügilepingute puhul, on ka osaühingu osade müügilepingu puhul võimalik lepingu rikkumise korral kasutada õiguskaitsevahendina lepingust taganemise õigust.

Lepingust taganemisega lõpeb lepingu kehtivus ja pooled peavad teineteisele tagastama selle, mille nad müügilepingu sõlmimisel teineteisele üle andsid: müüja tagastab ostjale raha ja ostja tagastab müüjale äriühingu osad.