Lepingute käsiraamat

5.1.2. Osa müügilepingu vorm

Müügilepingu notariaalse tõestamise nõue kehtib nii kohustus- kui ka käsutustehingu puhul (vt ptk 3.1). Notariaalse vorminõudega tuleb arvestada kõikide tehingute puhul osadega, ka siis, kui osa omandab osaühing.

Äriseadustiku (ÄS) § 149 lg 4 kohaselt peavad käsutustehingud ja osa müügileping olema notariaalselt tõestatud, kui osaühingu osa ei ole Eesti väärtpaberite keskregistris registreeritud.

Osa müügilepingu n...