Lepingute käsiraamat

5.1.3. Osa müügilepingu sõlmimine 
ja lepingu olulised tingimused

Osaühing on aktsiaseltsiga võrreldes suletum ja osanikekesksem. Aktsiaseltsi puhul võib aktsiaid üldiselt võõrandada piiranguteta ning teistel aktsionäridel ei ole ostueesõigust. Osaühingu puhul on teistele osanikele seadusega antud võimalus omandada osa igal juhul, kui osanik soovib osa võõrandada kolmandale isikule.

Osa saab teisele osanikule võõrandada igasuguste piiranguteta (äriseadustik (ÄS) § 149 lg 1). Osanik võib võõrandada ka os...