Lepingute käsiraamat

2.4. Õiguskaitsevahendid

Karin Ploom

Kui võlasuhte üks pool (võlgnik) rikub enda kohustust, on teisel poolel (võlausaldajal) õigus end rikkumise eest kaitsta ja kasutada seaduses määratud vahendeid, et hoida ära või likvideerida negatiivne tagajärg. Selliseid vahendeid nimetatakse õiguskaitsevahenditeks.

Võlaõigusseaduses (VÕS) on esitatud peamised õiguskaitsevahendid loeteluna.

Võlausaldaja võib võlgnikult nõuda:

  • kohustuse täitmist;
  • oma võlgnetava k...