Lepingute käsiraamat

10.2.5. Õiguskaitsevahendid

Üldise õiguskaitsevahendite loetelu annab võlaõigusseaduse § 101.

Kui võlgnik on kohustust rikkunud, võib võlausaldaja nõuda:

  • kohustuse täitmist
  • oma võlgnetava kohustuse täitmisest keelduda
  • nõuda kahju hüvitamist
  • taganeda lepingust või öelda leping üles
  • alandada hinda
  • rahalise kohustuse täitmisega viivitamise korral nõuda viivist.

Ehituse töövõtulepingu korral on teatud erisustega võimalik neid kõiki kasutada.