Lepingute käsiraamat

7.1.2. Nõude loovutamise põhjused ja võimalused

Nõude loovutamise põhjused võivad olla erinevad. Vältimatult tekib ettevõtluses olukordi, kus võlgnik keeldub põhjendamatult kohustuse täitmisest võlausaldaja ees. Kui liiga palju raha on nõuete all kinni, siis tekitab see ettevõttel likviidsusprobleeme. Üks võimalus raha võimalikult kiiresti tagasi saada seisneb nõude loovutamises kolmandale isikule, kes on nõus loovutatava nõude kui rahaliselt hinnatava õiguse eest raha maksma. Nõude loovutamise peamine eesmärk ongi nõude muutmine likviidse...