Lepingute käsiraamat

7.1.1. Nõude loovutamine ning kohustuste ja lepingu üleminek

Kairi Tuulmägi

Kohustuste üleminek

Võlaõigusseaduse (VÕS) kohaselt võib kolmas isik võtta üle võlgniku kohustuse. Sel juhul astub kolmas isik senise võlgniku asemele ja ta peab võlgnetava kohustuse ise võlausaldajale täitma ehk kohustuste ülemineku korral vahetub üks võlasuhte pooltest. ­Kohustuste ülemineku korral vabastatakse senine võlgnik oma kohustuste täitmisest. Kohustuste üleminek on reguleeritud VÕS-i §-des 175–178.

Kohustuste ülemi...