Lepingute käsiraamat

7.3.6.8. Müüja vastutus

Kui liisinguese ei ole kooskõlas lepingutingimustega, võib liisinguvõtja kohaldada õiguskaitsevahendeid (VÕS § 365). Liisinguvõtja võib esitada otse müüja vastu liisinguandja kui ostja nõude, mis tekib sellest, et müüja rikub liisinguandja sõlmitud liisingulepingut (VÕS § 365 lg 1). Liisinguandja ei vastuta võlaõigusseaduse § 362 lg 3 kohaselt liisinguesemel esineda võivate puuduste eest, kuid samal ajal on oluline tagada liisinguvõtja õiguste kaitse ja just seda eesmärki täidab VÕS § 365.