Lepingute käsiraamat

11.3.2.2. Maakleritasu seos põhilepingu täitmisega

Üldiselt ei vastuta maakler käsundiandja ja kolmanda isiku sõlmitud põhilepingu täitmise eest ning maakleri õigus maakleritasule säilib ka siis, kui kolmas isik jätab põhilepingu kohustused käsundiandja ees korrektselt täitmata. See kehtib, kui käsundiandja põhilepingust taganeb või selle olulise lepingurikkumise tõttu üles ütleb.

Kui maakleri leitud üürnik keeldub üüritasu maksmisest ja üürileandja lõpetab seetõttu üürilepingu, säilib maakleril maakleri...