Lepingute käsiraamat

11.3.2.3. Maakleritasu maksmise 
seos põhilepingu kehtivusega

Üldiselt ei sõltu maakleritasu maksmine sellest, kui pärast lepingu sõlmimist selgub, et leping on tühine või see tühistatakse.

Tühine leping

Leping on tühine, kui ilmnevad allpool nimetatud asjaolud.

  • Tehing on vastuolus heade kommete või avaliku korraga.

Tehing on heade kommetega vastuolus, kui pool teab või peab teadma tehingu tegemise ajal, et teine pool teeb tehingu oma erakorralise vajaduse, sõltuvussuhte, kogenematuse või muu sellise ...