Lepingute käsiraamat

11.3.2.1. Maakleritasu maksmise eeldused

Maaklerileping on võlaõigusseaduse § 658 lg-1 kohaselt tasuline.

Maakleril on lepinguliste kohustuste täitmise korral õigus saada maakleritasu.

Võlaõigusseaduse § 658 lg 1 ja § 664 lg 1 kohaselt tekib käsundiandjal maakleritasu maksmise kohustus, kui on täidetud kõik allpool nimetatud eeldused.

  • Maakler ja käsundiandja on sõlminud maakleri­lepingu. Kui maaklerilepingut ei sõlmita, ei või maakler nõuda maakleritasu, ja seda ka juhul, kui käsundiandja ja kolmanda isiku p...