Lepingute käsiraamat

11.3.2.5. Maakleritasu maksmine 
vahendatud või osutatud lepingu 
korral mõlema poole huvides tegutsemisel

Maakler ei või käsundiandjalt nõuda maakleritasu maksmist ega kulude hüvitamist, kui ta vastuolus maaklerilepinguga on olnud tegev käsundiandjale vahendatud või osutatud lepingu sõlmimisel teise poole kasuks (VÕS § 668 lg 1).

Maakleril ei ole keelatud käsundiandja jaoks lepingu vahendamisel või sellele osutamisel olla samal ajal ka lepingu teise poole maakleriks või abistada lepingu teist poolt. Kõnealust keeldu kohaldatakse, kui pooled on maakle...