Lepingute käsiraamat

11.3.1. Maaklerilepingu mõiste, 
sisu ja põhiolemus

Maaklerilepinguga antakse maaklerile kohustused ja asjaomased volitused nende kohustuste täitmiseks ning volitused teatud teenuste osutamiseks käsundiandjale. Maaklerileping, nagu mis tahes võlaõiguslik leping, sõlmitakse pakkumuse tegemise ja sellele nõustumise andmisega.

Maaklerilepingu alusel vahendab üks isik (maakler) teisele isikule (käsundiandja) lepingu sõlmimist kolmanda isikuga või osutab kolmanda isiku...