Lepingute käsiraamat

11.3.4. Maakleri vastutus

Maakler vastutab käsundiandja ees üldiselt vaid maaklerilepingu kohustuste nõuetekohase täitmise eest.

Maakleri kohustuste rikkumine tähendab eelkõige, et maakler jätab täitmata maaklerilepinguga võetud kohustused või ei täida neid nõuetekohaselt.

Maakleri kõrvalkohustuste (s.o kõigi hoolsus- ja lojaal­suskohustuste, teavitamiskohustuste, lepingute dokumenteerimise kohustuse jm kohustuste) rikkumine ei anna üldiselt käsundiandjale õigust ...