Lepingute käsiraamat

11.3.3.2. Maakleri teatamiskohustus

Maakler peab teavitama käsundiandjat kõigist olulistest maaklerilepingu täitmise asjaoludest.

Maaklerilepingu puhul tuleb arvestada ka käsunduslepingutest tuleneva teatamiskohustusega.

Käsundisaaja (sh ka maakler) peab teavitama käsundi­andjat kõigist käsundi täitmise olulistest asjaoludest, eelkõige nendest, mis võivad ajendada käsundiandjat juhist muutma, ning andma käsundiandja nõudmisel talle teavet käsundi täitmise kohta (VÕS § 624). ...