Lepingute käsiraamat

11.3.3.3. Maakleri kohustused

Maakleri kohustus esitada kuluülevaade

Käsundisaaja (sh maakler) peab käsundi täitmisel esitama käsundiandjale ülevaate käsundi täitmise kuludest ja tuludest ning selle aluseks olevad tõendid (VÕS § 624 lg 2).

Maakler saab lisaks maakleritasule nõuda maakleri­lepingu täitmisel tekkinud kulude hüvitamist, kui selles on eraldi kokku lepitud. Sel juhul aga on käsundiandjal põhjendatud huvi saada ülevaade maakleri kantud kuludest.

Mahukamate ja käsundiandjale su...