Lepingute käsiraamat

11.3.3.1. Maakleri hoolsus- ja lojaalsuskohustus ning ebaõige soovituse andmise keeld

Poolte kokkuleppe kohaselt peab maakler vahendama käsundiandjale lepingu sõlmimist kolmanda isikuga või viitama lepingu sõlmimise võimalusele.

Maaklerile kehtivad maaklerilepinguid ja käsundus­lepinguid reguleerivatest võlaõigusseaduse peatükkidest tulenevad kõrvalkohustustena määratletud hoolsus- ja lojaalsuskohustused. Lepingut tuleb täita hoolsalt, lojaalselt ja käsundiandja jaoks parima kasuga. Vältida tuleb kahju tekkimist käsundi­andja varale.

Maakleri hoolsus- ja l...