Lepingute käsiraamat

7.1.3. Loovutatav nõue. Faktooringuleping

Nõude loovutamisel peaks uus võlausaldaja esmalt analüüsima, kas nõue on loovutatav. Üldpõhimõte on, et kõik nõuded on loovutatavad.

Loovutatav nõue ei pea nõude loovutamise lepingu sõlmimise ajal olemas olema. Loovutada võib nii tingimuslikke (mille puhul ei ole teada, kas tingimus saabub ja nõue tekib) kui ka tulevikus tekkivaid nõudeid.

Tulevikus tekkivate ja tingimuslike nõuete loovutamine siiski eeldab, et neid on loovutamise hetkel ...