Lepingute käsiraamat

7.4.4. Litsentsilepingust tuleneva kasutusõiguse üleandmine

Võlaõigusseaduse (VÕS) § 371 lg 1 kohaselt võib litsentsilepingust tuleneva kasutusõiguse üle anda ainult litsentsiandja nõusolekul. Litsentsiandja peab nõusoleku andma, kui seda võib oodata temalt vastavalt hea usu põhimõttele. Põhimõte ei rakendu, kui toimub ettevõtte üleminek ja kasutusõigus kuulub ettevõttele (vt ka VÕS § 371 lg 2).

Litsentsiandja nõusolekule ei ole VÕS-is kindlaid erinõudeid sätestatud, kuid võimalike arusaamatuste vältimiseks on alati mõistlik kasutada kirjalikku ...