Lepingute käsiraamat

7.4.2. Litsentsilepingu tüübid

Litsentsilepinguid saab liigitada mitmeti, kuid peamine rahvusvaheliselt tunnustatud käsitlus hõlmab nelja litsentsilepingu tüüpi:

  • lihtlitsentsileping
  • ainulitsentsileping
  • täislitsentsileping
  • ristlitsentsileping.

Litsentsilepinguid võib liigitada ka patendiga lepinguteks:

  • leiutuste litsentsileping
  • tööstusdisaini litsentsileping
  • kaubamärgi litsentsileping
  • kasuliku mudeli litsentsileping.

Võlaõigusseadu...