Lepingute käsiraamat

7.4.1. Litsentsilepingu mõiste ja olemus

Britta Oltjer, Marko Pilv

Väljend “litsents” on pärit ladinakeelesest sõnast licentia, mis tähendab otsetõlkes vabadust, voli, luba või sõltumatust. Litsentsilepingu käsitlus on võla­õigusseaduse (VÕS) 18. peatükis kasutuslepingu osas § 368–374.

Litsentsilepinguga annab üks isik (litsentsiandja) teisele isikule (litsentsisaaja) õiguse viia ellu intellektuaalsest varast tulenevaid õigusi kokkulepitud ulatuses ja kokkulepitud territo...