Lepingute käsiraamat

7.3.6.6. Liisinguvõtja kohustused

Liisingulepingu alusel on liisinguvõtja peamine kohustus maksta tasu liisingueseme kasutamise eest. Tasu maksmise kohustusest võib liisinguandja keelduda VÕS-i § 111 alusel näiteks siis, kui liisinguandja ei ole liisingueset liisinguvõtja kasutusse andnud õigel ajal.

Võlaõigusseaduse § 363 on loetelu liisinguvõtja kohustustest, kuid seadusesse on kirja pandud vaid üldised põhimõtted, tavapäraselt on liisingulepingud oluliselt põhjalikumad ja tegelikkuses on liisinguvõtjal kohustusi rohk...