Lepingute käsiraamat

7.3.6.4. Liisingulepingu sõlmimise vorminõuded

Seadusandja ei ole liisingulepingu sõlmimiseks üldist vorminõuet kehtestanud, kuid üldpõhimõttest on kaks olulist erandit.

  • Tarbijakrediidilepingud peavad VÕS-i § 404 lg 1 kohaselt olema sõlmitud kirjalikult. Lepingu teine pool peab tarbijale andma lepingudokumendi või selle koopia püsival andmekandjal.
  • Kinnisasja omandamine liisingu kaudu. Sellisel juhul tuleb järgida AÕS-i § 119 lõikes 1 sätestatud notariaal­se tõestamise nõuet, s.t nii liisinguleping kui ka kinnisasja oma...