Lepingute käsiraamat

7.3.6.1. Liisingulepingu mõiste ja olemus

USA lepingupraktikatest välja kujunenud liisingu­lepingud võeti Euroopas kasutusele pärast Teist maailmasõda. Paljude Euroopa riikide tsiviilõiguses puuduvad ka praegu liisingut reguleerivad normid (vt ka 1988 Ottawa konventsioon). Liisingulepingu regulatsioon on esitatud võlaõigusseaduse (VÕS) 17. peatükis kasutuslepingute osas §-des 361–367. Liisingulepinguga kohustub liisinguandja omandama liisinguvõtja määratud müüjalt teatud eseme (liisingu­ese) ja andma selle liisinguvõtja kasutusse, li...