Lepingute käsiraamat

7.3.6.5. Liisinguandja kohustused

Liisinguandja peab liisingulepingu kohaselt omandama liisinguvõtja määratud müüjalt eseme ja andma selle liisinguvõtja käsutusse (VÕS § 361 lg 1). Oma kohustuse täitmiseks sõlmib liisinguandja liisingu­eseme müüjaga müügilepingu ja omandab liisinguvõtja soovitud eseme (nt liisinguandja P ostab ettevõttelt A liisinguvõtja soovitud asja).

Liisinguandja peab võimaldama eseme valduse ülemineku liisinguvõtjale ega või liisinguvõtjat takistada eseme valdamisel ja kasutamisel (VÕS § 362 lg 2)....