Lepingute käsiraamat

3.3. Lepingute tüüptingimused

Häli Jürimäe

Tüüptingimusi kasutatakse nii juriidiliste isikute kui ka juriidiliste isikute ja füüsiliste isikute sõlmitavates lepingutes. Tüüptingimuste regulatsioon ei hõlma ainult tarbijalepinguid, vaid laieneb ka majandus- või kutsetegevuses sõlmitud lepingutele. Tüüptingimustega lepingud on näiteks sideteenuste, laenu-, liisingu- ja kindlustuslepingud. Tüüptingimusi võib kasutada isegi töölepingutes.

Tüüptingimuste regulatsioon on võlaõigusseaduse (VÕS) §-des 35–45 (...