Lepingute käsiraamat

4.7. Lepingust taganemine võlaõigusseaduse § 97 lg 5 alusel

Lepingu muutmine VÕS-i § 97 alusel

Lepinguliste kohustuste vahekorra muutumisel on poolel õigus nõuda esmalt lepingutingimuste muutmist.

Erialakirjanduse kohaselt ei ole täitmistruuduse kohustusega kooskõlas poole keeldumine lepingutingimuste muutmise ettepanekust, kui lepingu täitmine on lepingu sõlmimisel planeerituga võrreldes muutunud oluliselt koormavamaks, mistõttu lepingu eesmärk...