Lepingute käsiraamat

10.6.7.1. Töövõtja õigus taganeda lepingust

Tambet Laasik

Lepinguline suhe on olemuslikult vastastikune ja mõlemal poolel on teineteise vastu kohustused. Seetõttu on äärmiselt oluline, et mõlemad pooled oleksid võrdselt kaitstud ja neile oleks tagatud võimalus teatud asjaolude ilmnemisel lepingust väljuda. FIDIC-i (pr Fédération Internationale Des Ingénieurs-Conseils) tüüptingimustes puudub universaalne taganemise üldsäte, selle asemel on seal eraldi normid nii tellija kui ka töö...