Lepingute käsiraamat

2.4.5. Lepingust taganemine ja selle ülesütlemine

Karin Ploom

Võlaõigusseadus (VÕS) ütleb, et kui rikutakse kestvuslepingut, võib selle üles öelda. Selleks, et eristada, millal tuleb lepingust taganeda ning millal on võimalik leping üles öelda, tuleb seaduse sõnastust arvestades analüüsida, kas leping on kestvusleping või suunatud ühekordsele sooritusele.

Lepinguid, mis eeldavad püsivate või korduvate kohustuste täitmist, nt rendileping ja liisinguleping, nimetataks...