Lepingute käsiraamat

4.8. Lepinguliste kohustuste muutmise kohtupraktika

Vanimaid lepinguliste kohustuste vahekorra muutmist käsitlevaid kaasusi Saksa õiguses on nn põllumehe karja kaasus 1922. aastast.

Kostjast põllumees andis oma põllumaad ja loomakarjad hagejale rendile. Karja hind oli lepingus kindlaks määratud. Kostja arvates kohustus hageja lepingu lõppemisel karja müüma ja karja hind, mis oli lepingus fikseeritud, oli vaid illustreeriv.

Hageja nõudis kohtus, et tagastatav kari oleks hinnatud tagastamise seisuga ja kui loomade väärtus ületab lepi...