Lepingute käsiraamat

12.2.5. Lepinguga sätestatud konkurentsikeeld

Konkurentsikeelu teine allikas on juhatuse liikme leping. Tuleb arvestada, et konkurentsikeeld ei ole olemuselt imperatiivne ning seaduse sätetest erinev kokkulepe on lubatud. Seadusest tulenevalt on osanike, aktsionäride või nõukogu nõusoleku puhul konkurentsi osutamine lubatud, seetõttu ei ole keelatud ka niisuguse kokkuleppe sõlmimine, et juhtorgani liige võib tegeleda asjaga, mida muidu peetaks konkurentsikeelu rikkumiseks. Praktikas võib see kõne alla tulla, kui konkureeriv ettevõte on p...