Lepingute käsiraamat

7.1.5. Lepingu vorm ja põhisisu

Võlaõigusseaduse § 11 lg 3 sätestab siiski erandi üldise vormivabaduse põhimõttest.

põhilepinguga samas vormis

Kui müügileping oli sõlmitud kirjalikus vormis, siis tuleb ka nõude loovutamise leping sõlmida kirjalikult. Põhilepingus võivad pooled kokku leppida, et põhi­lepingust tuleneva nõude loovutamisele vorminõuet ei kohaldata. Vorminõude järgimata jätmise tagajärjed sätestab tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 83. Nii seaduses sätestatud vormi kui ka kokkulepitud vor...