Lepingute käsiraamat

7.5.2. Lepingu sõlmimine, kindlustuskaitse ja kindlustuspoliis

Kindlustusleping sõlmitakse pakkumuse esitamise ja nõustumise andmise tulemusena.

Võlaõigusseadusest (VÕS) ei tulene, et kindlustus­leping peab olema sõlmitud kirjalikult.

Lepingut sõlmida sooviva isiku ettepaneku esitamist lihtsustab kindlustusandja avalduse blankett. Võlaõigusseaduse § 431 lg 1 järgi võib kindlustuslepingu sõlmimise avalduse blankettidel olla üksnes nii palju ettepanekuid eri kindlustuslepingute sõlmimise...