Lepingute käsiraamat

12.1.7. Lepingu rikkumine ja juhatuse liikme vastutus

Eristada tuleb juhatuse liikme vastutust juriidilise isiku ja selle võlausaldajate ees. Üldpõhimõtte kohaselt vastutavad juhatuse liikmed eelkõige juriidilise isiku, mitte juriidilise isiku võlausaldajate ees. Vastutuse alus on juhatuse liikme leping, mille rikkumise korral on juriidilisel isikul õigus kasutada juhatuse liikme vastu asjakohaseid õiguskaitsevahendeid. Need on eelkõige täitmise nõue, mis väljendub rikkumise kõrvaldamise kohustuses, ning lepinguline kahju hüvitamise nõue. Nagu t...