Lepingute käsiraamat

12.1.8. Lepingu lõppemine

Lepingus peaks olema määratud selle lõppemise päev. Juhatuse liikme ametiaeg ei pikene automaatselt, vaid pikendamise korral tuleb juriidilise isiku asjakohasel organil (üldkoosolekul või nõukogul) võtta vastu ­juhatuse liikme lepingu pikendamise otsus.

Juhatuse liikme ametiaja pikendamise otsus tuleb esitada viivitamata äriregistri pidajale. Kui juhatuse liikme ametiaeg lõppes määratud tähtaja möödumise tõttu, ei pea osanikud ega nõukogu seda eraldi otsusega vormistama. Kui juhatuse li...