Lepingute käsiraamat

4.6.2. Lepingu aluseks olnud asjaolude muutumine pärast lepingu sõlmimist

Võlaõigusseaduse § 97 on võimalik kohaldada ainult juhul, kui lepingu sõlmimise aluseks olnud asjaolud on muutunud pärast lepingu sõlmimist. Eeldatakse, et teades asjakohastest asjaoludest lepingu sõlmimise ajal, oleks pooled võinud nendega arvestada.

Võlaõigusseaduse § 97 lg 3 lubab tugineda lepinguliste kohustuste vahekorra muutumisele ka siis, kui lepingu sõlmimise aluseks olnud asjaolud muutusid enne lepingu sõlmimist, kuid muutumisest sai kahjustatud pool teada pärast lepingu sõlm...