Lepingute käsiraamat

7.3.2.2. Laenusaaja kohustused

  • Laenu tagasimaksmise kohustus

Laenusaaja põhikohustus on laen tagasi maksta.

Laenusaaja peab tavaliselt tagastama laenu samas ulatuses, milles laenusumma välja maksti. Pooled võivad kokku leppida ka teisiti (nt kokkulepe, et laenusaaja tagastab saaduga võrreldes suurema summa).

Tähtajalise laenulepingu lõppemisel tagastab laenusaaja laenu tavaliselt ühes osas. Pooled...