Lepingute käsiraamat

7.3.2. Laenulepingu poolte õigused ja kohustused

Laenulepingu sisuks on laenuandja kohustus anda laenusaajale üle laen ja võimaldada laenusaajal laenu objektiks olevat vara kokkulepitud perioodi jooksul kasutada.

Laenusaaja on kohustatud laenu kokkulepitud perioodi möödumisel tagastama.

Lepingupoolte kohustused on püsivad, seega on laenuleping alati kestvusleping, isegi juhul, kui laenu­saaja peab laenu ja intressid tagastama ühekordse maksena.

Laenuleping ei ole alati tasuline leping, kuid praktikas on laenud (eelkõige r...