Lepingute käsiraamat

7.3.1. Laenulepingu mõiste ja sõlmimine

  • Laenulepingu mõiste

Laenulepingu mõiste on sätestatud võlaõigusseaduse (VÕS) §-s 396.

Laenulepinguga kohustub üks isik (laenuandja) andma teisele isikule (laenusaaja) rahasumma või asendatava asja (laen), laenusaaja aga kohustub tagasi maksma­ sama rahasumma või tagastama sama liiki asja samas koguses ja sama kvaliteediga (VÕS § 396 lg 1).

Seega on laenulepingul kaks võimalikku objekti:

...