Lepingute käsiraamat

12.2.6. Konkurentsikeelu kehtivus pärast juhtorganist tagasikutsumist

Äriseadustik ei sätesta, et konkurentsikeeld laieneks juhtorgani liikmetele ka pärast äriühingust lahkumist. Erand on täisühing, mille puhul võib ühingulepinguga kokku leppida, et konkurentsikeeld kehtib ühingu endise osaniku suhtes kuni viis aastat. Kuna konkurentsikeeld on isiku tegevusala või töökoha vaba valiku piiramine, siis peab see piirang olema sätestatud vähemalt poolte kokkuleppes.

Konkurentsikeeld peab olema ajaliselt piiritletud nin...