Lepingute käsiraamat

12.2.2. Konkurentsikeelu eesmärgid

Konkurentsikeelu eesmärk kõige üldisemalt on vaba ettevõtluse huvidest lähtuva konkurentsi kaitsmine. Veidi kitsamalt on konkurentsikeelu eesmärk kaitsta konkreetse ettevõtte huvisid, vältides juhatuse liikme ja äriühingu huvide konflikti. Teine eesmärk on vältida juhatuse liikme enda huvide konflikti ning sellega ettevõtte huvide kahjustamist. Samuti on konkurentsikeelu üks eesmärke vältida ettevõtte ärisaladuste, oskusteabe ja muu info teatavaks saamist teistele isikutele. Kui juhatuse liig...