Lepingute käsiraamat

8.5.1. Kompromissilepingu 
õiguslikud tagajärjed

Võlaõigusseaduse (VÕS) § 578 lg 2 järgi kehtib eeldus, et kompromissilepingu tagajärjel loobuvad lepingupooled oma nõuetest ning omandavad kompromissilepingu alusel uued õigused. Näiteks algselt 100 euro suurusest nõudest loobutakse osaliselt ja omandatakse kompromissilepingust tulenev uus õigus nõuda teiselt poolelt 50 euro tasumist.

Pooled saavad vabalt otsustada, kas kompromissiga lõpevad poolte algsed nõuded ning need asendatakse uutega või j...