Lepingute käsiraamat

8.5. Kompromissileping

Kompromissi sisu on vastastikune järeleandmine vaieldavas või ebaselges küsimuses. Järeleandmine ei ole üksnes juriidiline, vaid ka siis, kui üks lepingupool teeb oma seisukohast mööndusi. Kompromissilepingut käsitleb võlaõigusseadus (VÕS).

Kompromissilepinguga muudetakse õiguslikult vaieldav või ebaselge õigussuhe vaieldamatuks poolte vastastikuste järeleandmiste teel (VÕS § 578 lg 1).

Sama seaduse § 578 lg 2 järgi eeldatakse, et kompromi...