Lepingute käsiraamat

11.2.3. Komisjonitasu

Komisjonileping on tasuline leping. Komitendil lasub kohustus maksta komisjonärile komisjonilepingu täitmise­ eest komisjonitasu.

Komitendil tekib komisjonitasu maksmise kohustus seejärel, kui komitendi arvel sõlmitud lepingu on kolmas isik täitnud, samuti siis, kui leping jäi täitmata komitendist tuleneva asjaolu tõttu. Kui komisjonäri sõlmitud leping jäi täitmata pooltest sõltumatutel asjaoludel, ei ole komitent küll kohustatud maksma komisjoni...